Nye inndelinger av klasser og priser for utstilling i Norges Hunders Landsforbund fra juli 2021

 

Ikke-medlemmer må betale ett tillegg på kr. 200,- pr påmeldt hund.

 

 

KLASSE

ALDER

KLASSEVINNER

Valpeshow

kr. 250,-

Hunder fra 3 til og med 6 mnd

 

Valp kr. 250,-

Hunder fra 6 til og med 9 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Junior kr. 300,-

Hunder fra 9 til og med 18 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Unghund kr. 300,-

Hunder fra 18 til og med 24 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Åpen klasse

Kr. 350,-

Hunder fra 24 mnd til 7 år

Alle raser får en BIR og BIM

Champion kr. 350,-

Hunder fra 2 år opp til 7 år

Alle raser får en BIR og BIM

Veteran kr. 250,-

Hunder over 7 år

Alle raser får en BIR og BIM