NHL'S HISTORE

Norges Hunders Landsforbund, NHL, ble stiftet av Kaptein Alfred Strand 23. mai 1951, og han var forbundets leder de første årene.  Alfred Strand var en meget anerkjent oppdretter og drev Strandborgs Kennel og var kjent over hele Norge for sitt oppdrett av Boxere. Han stiftet først en boxerklubb som han ikke ønsket å tilslutte NKK, derfor kom ideen om NHL.

 

Han hadde i mange år vært en aktiv mann i NKK, men slik han og flere andre opplevde det, gikk de ut av NKK pga. klubbens tendensiøse dommere og ukloke avl.  Han begynte arbeidet med den nye klubben på basis av et tre-dommer system, som gikk ut på at det skulle være to norske og en utenlandsk dommer i hver ring på alle utstillinger i Norge.

Med denne nye ordningen mente han og kunne fremelske rettferdighet, noe han ikke fant i NKK der han mente de dømte i gal ende av båndet.  

 

Fra 1. januar 1961 ble NHL av Landbruksdepartementet likestilt med NKK, for retten til å stambokføre rasehunder i Norge.